Julehilsen

Aside

Vi vil gerne fra bestyrelsens side, ønske alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt nytår .

Der skal lyde en speciel stor tak til dem, der har hjulpet foreningen igennem året, der er gået.

Sidst i denne måned skulle du/I gerne modtage en opkrævning på kontingent mv. for 2018.
Vi har skiftet administrationssystem og har i den forbindelse fået nyt PBS-nr. Det betyder desværre, at alle dem der har været tilmeldt betalingsservice, automatisk er

Tryk her for aktivitetskalender for 2018, der ligger nye kalendere i klubhuset.

Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes du af
Bestyrelsen i Stubbekøbing Strandjagtforening