Støttemedlem

Hvis du ikke er jæger, kan du blive støttemedlem.

Der skal udfyldes tro- og loveerklæring ved indmeldelse om, at man ikke er jagttegnsberettiget.

Som støttemedlem modtager du vores nyhedsbrev og får du adgang til at deltage i alle vores arrangementer

udflugter
fester
fisketure
fiskekonkurrencer
kurser
foredrag m.v.

samt benytte vores klubhus og møde nye mennesker.

Du vil også kunne komme i betragtning til en af vores attraktive bådpladser.

Kontingent gældende for 2018 i alt:

Pris pr. år.

Enkelt støttemedlemskab       kr. 125,00
Husstandsmedlemskab          kr. 225,00
Ungdom                                  kr.   50,00

OBS. Kun medlemmer, som samtidig er medlem af Danmarks Jægerforbund, har stemmeret ved foreningens generalforsamling.

Udfyld nedenstående formular og indsend beløbet til vores konto i
Lollands Bank reg.nr. 6220 kontonr. 110 20 43.

Jeg/Vi ønsker at blive støttemedlem

Enkelt medlemskabHusstandsmedlemskab