Jæger

Som jæger kan du vælge at melde dig ind i Danmarks Jægerforbund med lokalt medlemskab af Stubbekøbing Strandjagtforening.

Ud over kontingentet til Danmarks Jægerforbund betaler du 125 kr. årligt for medlemskabet af Stubbekøbing Strandjagtforening.

Kontingent gældende for 2018 i alt:

Pris pr. år.

Ordinære                           kr. 876,00
Ekstraordinære                  kr. 176,00
Senior                                kr. 578,00
Husstand                           kr. 476,00
Ungdom                             kr. 426,00

Gå ind på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside og læs om medlemsfordelene og indmeldelse.